Chính sách bảo hành

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành được tính từ ngày Quý khách hàng nhận được sản phẩm. NYC Home Center quyết định việc bảo hành bằng cách sửa chữa, thay thế, hoặc hoàn trả sản phẩm.
NYC Home Center cung cấp dịch vụ bảo hành cho khách hàng xuất trình được Hóa đơn mua hàng hợp lệ và Phiếu bảo hành.

2. QUY TRÌNH BẢO HÀNH

NYC Home Center sẽ kiểm tra sản phẩm để xác định trường hợp được áp dụng dịch vụ bảo hành., nếu sản phẩm phù hợp với điều kiện bảo hành thì NYC Home Center sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi.
Trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng mà NYC Home Center không thể tìm thấy vật liệu giống hệt các bộ phận cần thay thế thì NYC Home Center sẽ cung cấp nguyên liệu hoặc linh kiện có phẩm chất và tính năng tương đương.
Nếu sản phẩm không còn được bày bán, NYC Home Center sẽ đề xuất một sản phẩm thay thế phù hợp. Khi sản phẩm được bảo hành, NYC Home Center sẽ chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa, thay thế các bộ phận và chi phí vận chuyển hàng hoá trả lại cho khách hàng.

3. PHẠM VI BẢO HÀNH

NYC Home Center áp dụng bảo hành phụ kiện và nguyên liệu bị lỗi do kỹ thuật của nhà sản xuất, các trường hợp khác NYC Home Center có quyền từ chối bảo hành.
Bảo hành không áp dựng trong các trường hợp sau:

• Không có phiếu bảo hành hoặc hết thời hạn bảo hành.
• Hư hỏng do bảo quản, vệ sinh và sử dụng không đúng cách.
• Hư hỏng do tự ý sửa chữa, lắp đặt không đúng kỹ thuật.
• Hư hỏng do thiên tai hoặc do tác động từ môi trường bên ngoài.
• Hư hỏng do chất lỏng hoặc độ cẩm cao tích tụ bên dưới/trên bề mặt sản phẩm.
• Hư hỏng do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, mưa.
• Hư hỏng do hao mòn thông thường sau một thời gian sử dụng.
• Sản phẩm bán thanh lý hoặc khuyến mại.

Đối với những sản phẩm không được bảo hành, nếu khách hàng yêu cầu NYC Home Center sẽ hỗ trợ với hình thức tính phí.